קורסים לתואר ראשון

רשימת הקורסים,  הסמינרים והקורסים המתקדמים הניתנים בשנת הלימודים תשפ"ב

סמסטר
מספר
שם הקורס
א 104112 גאומטריה וסימטריה 
א 104165 פונקציות ממשיות
א 104177 גאומטריה דפרנציאלית
א 104182 סמינר באנליזה להסמכה 2
א 104183 סמינר באלגברה להסמכה 1
א 104185 סמינר לסטודנטים בהסמכה 1
א 104186 חידות ומתמטיקה 1 מידע על הקורס
א 104280 מודולים חוגים וחבורות
א 104283 מבוא לאנליזה נומרית
א 106010 חשיפה למחקר *
א 106173 תורת המשחקים
א 106308 חבורות אלגבריות לינאריות סילבוס
א 106349 הסתברות מתקדמת
א 106383 טופולוגיה אלגברית
א 106433 נושאים באנליזה פונקציונלית סילבוס
א 106502 מערכות דינמיות
א 106723 יריעות דפרנציאביליות
א 106800 נושאים בתורה הארגודית סילבוס
א 106928 נושאים נבחרים בקומבינטוריקה 2 סילבוס
א 106933 נושאים נבחרים בטופולוגיה 2 סילבוס
א 106942 אנליזה פונקציונלית
א 196012 שיטות אנליטיות במיש׳ דיפ׳
א 196013 אנליזה נומרית
א 198014 סמינר חשיפה (נושאים נבחרים במתמטיקה שימושית 5)
ב 104030 מבוא למד״ח
ב 104144 טופולוגיה
ב 104181 סמינר באנליזה להסמכה 1
ב 104187 חידות ומתמטיקה 2
ב 104193 תורת האופטימיזציה
ב 104250 פתרון בעיות במתמטיקה בעזרת מחשב 1 (סמינר בחישוב קוונטי) סילבוס
ב 104274 תורת השדות
ב 104276 מבוא לאנליזה פונקציונלית
ב 104291 אלגוריתמים קומבינטוריים
ב 106011 פרוייקטים מחקריים 1 
ב 106156 לוגיקה מתמטית
ב 106306 אלגבראות לי
ב 106347 מספרים אלגבריים
ב 106378 תורת המידה
ב 106381 אלגברה מודרנית 2
ב 106413 מד"ח
ב 106716 פרקים נבחרים בקומבינטוריקה
ב 106803 נושאים בגאומטריה
ב 106929 נושאים נבחרים באנליזה 2 – הקורס יעסוק בכלים המשמשים באופן נרחב באנליזה, ותורת המספרים האנליטית סילבוס
ב 106935 נושאים נבחרים בהסתברות (על פרמוטציות מקריות) סילבוס
ב 196014 למידה עמוקה ותורת הקירובים
ב 197010 נושאים נבחרים במתמטיקה שימושית 3 (הקורס יעסוק בשימושים של תורת החבורות לפיסיקה)***
ב 198000 שיטות אסימפטוטיות
א+ב 104002 מושגי יסוד במתמטיקה
א+ב  104066 אלגברה א'
א+ב   104122 תורת הפונקציות 1
א+ב   104142  מבוא למרחבים מטריים וטופולוגיים
א+ב     104158 מבוא לחבורות 
א+ב  104168 אלגברה ב
א+ב   104192 מבוא למתמטיקה שימושית 
א+ב    104195 אינפי 1
א+ב     104222 תורת ההסתברות 
א+ב      104279 מבוא לחוגים ושדות 
א+ב       104281 אינפי 2
א+ב        104285 משוואות דיפרנציאליות רגילות 
א+ב         104286 קומבינטוריקה 
א+ב          104293 תורת הקבוצות 
א+ב           104295 אינפי 3