קורסים לתואר ראשון

רשימת הקורסים,  הסמינרים והקורסים המתקדמים הניתנים בשנת הלימודים תשפ"ב

סמסטר
מספר
שם הקורס
א 104112 גאומטריה וסימטריה 
א 104165 פונקציות ממשיות
א 104177 גאומטריה דפרנציאלית
א 104182 סמינר באנליזה להסמכה 2
א 104183 סמינר באלגברה להסמכה 1
א 104185 סמינר לסטודנטים בהסמכה 1
א 104186 חידות ומתמטיקה 1 מידע על הקורס
א 104280 מודולים חוגים וחבורות
א 104283 מבוא לאנליזה נומרית
א 106010 חשיפה למחקר *
א 106173 תורת המשחקים
א 106308 חבורות אלגבריות לינאריות סילבוס
א 106349 הסתברות מתקדמת
א 106383 טופולוגיה אלגברית
א 106433 נושאים באנליזה פונקציונלית סילבוס
א 106502 מערכות דינמיות
א 106723 יריעות דפרנציאביליות
א 106800 נושאים בתורה הארגודית סילבוס
א 106928 נושאים נבחרים בקומבינטוריקה 2 סילבוס
א 106933 נושאים נבחרים בטופולוגיה 2 סילבוס
א 106942 אנליזה פונקציונלית
א 196012 שיטות אנליטיות במיש׳ דיפ׳
א 196013 אנליזה נומרית
א 198014 סמינר חשיפה (נושאים נבחרים במתמטיקה שימושית 5)
ב 104030 מבוא למד״ח
ב 104144 טופולוגיה
ב 104181 סמינר באנליזה להסמכה 1
ב 104187 חידות ומתמטיקה 2
ב 104193 תורת האופטימיזציה
ב 104250 פתרון בעיות במתמטיקה בעזרת מחשב 1 (סמינר בחישוב קוונטי) סילבוס
ב 104274 תורת השדות
ב 104276 מבוא לאנליזה פונקציונלית
ב 104291 אלגוריתמים קומבינטוריים
ב 106011 פרוייקטים מחקריים 1 
ב 106156 לוגיקה מתמטית
ב 106306 אלגבראות לי
ב 106347 מספרים אלגבריים
ב 106378 תורת המידה
ב 106381 אלגברה מודרנית 2
ב 106413 מד"ח
ב 106716 פרקים נבחרים בקומבינטוריקה
ב 106803 נושאים בגאומטריה
ב 106929 נושאים נבחרים באנליזה 2 – הקורס יעסוק בכלים המשמשים באופן נרחב באנליזה, ותורת המספרים האנליטית (סילבוס)
ב 106941 סמינר באנליזה (סמינר על פרמוטציות מקריות ותורת המספרים ההסתברותית)
ב 196014 למידה עמוקה ותורת הקירובים
ב 197010 נושאים נבחרים במתמטיקה שימושית 3 (הקורס יעסוק בשימושים של תורת החבורות לפיסיקה)***
ב 198000 שיטות אסימפטוטיות
א+ב 104002 מושגי יסוד במתמטיקה
א+ב  104066 אלגברה א'
א+ב   104122 תורת הפונקציות 1
א+ב   104142  מבוא למרחבים מטריים וטופולוגיים
א+ב     104158 מבוא לחבורות 
א+ב  104168 אלגברה ב
א+ב   104192 מבוא למתמטיקה שימושית 
א+ב    104195 אינפי 1
א+ב     104222 תורת ההסתברות 
א+ב      104279 מבוא לחוגים ושדות 
א+ב       104281 אינפי 2
א+ב        104285 משוואות דיפרנציאליות רגילות 
א+ב         104286 קומבינטוריקה 
א+ב          104293 תורת הקבוצות 
א+ב           104295 אינפי 3
  • סטודנטים המעוניינים להירשם לקורסים שאינם שיכים לפקולטה למתמטיקה, צריכים לקבל אישור מראש ממרכז לימודי הסמכה. לשם כך יש לשלוח את הקשה באימייל לרכזת לימודי הסמכה, רחלי טובול, בצירוף גיליון ציונים. 
  •  *קורס חשיפה למחקר (106010) מטרת הקורס היא חשיפת סטודנטים לקראת סוף התואר הראשון וסטודנטים בתחילת התואר השני (לפני הגשת הצעת מחקר) למגוון תחומי המחקר העכשווי בפקולטה. הקורס יכלול הרצאות שבועיות של חברי סגל. לאחר הרישום לקורס יתקיים סינון מקדים – הנרשמים יקבלו הודעת על קבלה או דחייה עוד לפני תחילת הסמסטר. בקורס קיימת חובת נוכחות ומטלה שבועית. הערות: ההרשמה לקורס אינה מבטיחה קבלה. לאחר הרישום, יתבצע תהליך סינון בהתאם למספר המקומות הפנויים וקריטריוני קבלה המוגדרים כדלקמן:  תקינות אקדמית,  מעבר ציון סף שהינו מותאם לקבלה לתואר שני. יתרה של שני סמסטרים לסיום התואר (במקרה של סיום בסמסטר אביב) או יתרה של שלושה סמסטרים לסיום התואר (במקרה של סיום בסמסטר חורף). 
  • ***נושאים נבחרים במתמטיקה שימושית 3 (197010) – לאחר מבוא לתורת ההצגות, הקורס ידון בעיקר בחבורות לורנץ ופואנקרה ובגישת ויגנר למיון
  • קישור למערכת שעות של קורסים מתקדמים הניתנים בסמסטר חורף תשפ"ב
  • קישור לאתר בית הספר ללימודי הסמכה