קורסים לתואר ראשון

רשימת הקורסים לתואר ראשון הניתנים בסמסטר אביב בשנת הלימודים תשפ"ב

סמסטר
מספר
שם הקורס
ב 104030 מבוא למד״ח
ב 104144 טופולוגיה
ב 104181 סמינר באנליזה להסמכה 1
ב 104187 חידות ומתמטיקה 2
ב 104193 תורת האופטימיזציה
ב 104250 פתרון בעיות במתמטיקה בעזרת מחשב 1 (סמינר בחישוב קוונטי) סילבוס
ב 104274 תורת השדות
ב 104276 מבוא לאנליזה פונקציונלית
ב 104291 אלגוריתמים קומבינטוריים
ב 196014 למידה עמוקה ותורת הקירובים
ב 197010 נושאים נבחרים במתמטיקה שימושית 3 (הקורס יעסוק בשימושים של תורת החבורות לפיסיקה)***
ב 198000 שיטות אסימפטוטיות
א+ב 104002 מושגי יסוד במתמטיקה
א+ב  104066 אלגברה א'
א+ב   104122 תורת הפונקציות 1
א+ב   104142  מבוא למרחבים מטריים וטופולוגיים
א+ב     104158 מבוא לחבורות 
א+ב  104168 אלגברה ב
א+ב   104192 מבוא למתמטיקה שימושית 
א+ב    104195 אינפי 1
א+ב     104222 תורת ההסתברות 
א+ב      104279 מבוא לחוגים ושדות 
א+ב       104281 אינפי 2
א+ב        104285 משוואות דיפרנציאליות רגילות 
א+ב         104286 קומבינטוריקה 
א+ב          104293 תורת הקבוצות 
א+ב           104295 אינפי 3
  • סטודנטים המעוניינים להירשם לקורסים שאינם שיכים לפקולטה למתמטיקה, צריכים לקבל אישור מראש ממרכז לימודי הסמכה. לשם כך יש לשלוח את הבקשה באימייל לרכזת לימודי הסמכה, רחלי טובול, בצירוף גיליון ציונים. 
  • ***נושאים נבחרים במתמטיקה שימושית 3 (197010) – לאחר מבוא לתורת ההצגות, הקורס ידון בעיקר בחבורות לורנץ ופואנקרה ובגישת ויגנר למיון
  • לפי דרישות המל"ג, כל סטודנט לתואר ראשון שהחל את לימודיו בטכניון משנה"ל תשפ"ב חייב ללמוד לפחות 2 קורסים באנגלית במהלך לימודיו לתואר. בפרט, סטודנט שפטור מקורסי השפה האנגלית בטכניון חייב לקחת לפחות 2 קורסי תוכן באנגלית על מנת לקבל את התואר.מתן קורס או סמינר באנגלית פירושו שכל מרכיבי ההוראה בקורס יינתנו באנגלית, גם מצד צוות הקורס וגם מצד הסטודנטים – כולל כתיבת פתרונות לתרגילי בית ומבחנים.על מנת לתת מענה לדרישות הנ"ל, מועצת הפקולטה למתמטיקה קיבלה ב-25 אפריל 2022 את ההחלטה הבאה:החל משנת הלימודים תשפ"ג, הקורסים הבאים יינתנו באנגלית:

– בכל סמסטר חורף (החל מחורף תשפ"ג): תורת ההסתברות (104222) + אחד הסמינרים להסמכה.

– בכל סמסטר אביב (החל מאביב תשפ"ג): תורת הפונקציות 1 (104122) + אחד הסמינרים להסמכה.

בנוסף, רוב הקורסים המתקדמים בפקולטה (קורסי 106, 196, 198 ו-108) ניתנים באנגלית.

את המידע לגבי השפה בה ניתן כל קורס אפשר למצוא  באתר לימודי ההסמכה.