קורסי בחירה לתואר ראשון

קורסי בחירה לתואר ראשון – סמסטר חורף תשפ"א 

104112 גאומטריה וסימטריה 

104114 יסודות הגיאומטריה 

104157 מבוא לתורת המספרים

104165 פונקציות ממשיות 

104177 גאומטריה דפרנציאלית

104280 מודולים חוגים וחבורות 

104283 מבוא לאנליזה נומרית 

104182 סמינר באנליזה להסמכה 2 

104185 סמינר בהסמכה 1 

104186 חידות ומתמטיקה 1 

106433 נושאים באנליזה פונקציונלית (סילבוס , English Syllabus)