תוכנית מצוינים

 

מידע כללי 

מטרת התוכנית היא ללמד סטודנטים מצטיינים מתמטיקה ברמה גבוהה במיוחד, להרחיב את  אופקיהם במתמטיקה ובתחומים אחרים של מדע והנדסה, ולטפח בהם רצון להעמיק במתמטיקה ולעסוק במחקר מתמטי.
פעילויות מיוחדות לסטודנטים בתוכנית יכללו הרצאות העשרה, סמינרים (כולל סמינרי קריאה משותפת), למידת נושאים מתמטיים בשיטת MOORE  (באמצעות פתרון תרגילים) ועוד. הסטודנטים בתוכנית ישתתפו בקורס חשיפה למחקר, בסמינר פרוייקטי מחקר ובפרוייקטי קיץ.

הפעילויות הנ"ל יעסקו הן בנושאים מתמטיים אשר אינם נלמדים בקורסים פקולטיים והן בהעמקה יתרה בנושאים הנלמדים בקורסים הרגילים.

בוגרי התוכנית יקבלו תעודה פקולטית נפרדת מיוחדת המעידה על סיום התוכנית בהצלחה.

התוכנית תפתח בסמסטר חורף תשפ"ג.

קבלה לתוכנית  

התוכנית תהיה פתוחה לסטודנטים הרשומים בפקולטה למתמטיקה (כפקולטת אם). גם הסטודנטים בתוכנית רוטשילד יוכלו להצטרף אליה אך לא יקבלו במסגרתה שום הטבות כספיות.
בשלב הנוכחי מספר הסטודנטים בתוכנית לא יעלה על 12.

הקבלה לתוכנית פתוחה בעיקר לסטודנטים הבאים:

 • סטודנטים לאחר סיום הסמסטר הראשון ללימודיהם בפקולטה.
 • סטודנטים חדשים בעלי רקע אקדמי במתמטיקה או בעלי ציון גבוה בבחינת הסיווג הטכניונית במתמטיקה.

במקרים חריגים, ועל בסיס מקום פנוי, תישקל קבלה של סטודנטים הנמצאים בשלבים  מאוחרים יותר של לימודיהם.

ועדת התוכנית תאתר בעצמה מועמדים לתוכנית מתוך הקטגוריות הנ"ל על בסיס ציוניהם בקורסים במתמטיקה (בטכניון או באוניברסיטאות אחרות).

הועדה תפנה למועמדים ביוזמתה ותזמין אותם לראיון אישי. סטודנט לא יכול להגיש בעצמו מועמדות לתוכנית.

ההחלטה הסופית על הקבלה לתוכנית תתקבל על בסיס ראיון אישי שיכלול גם שאלות מתמטיות ודיון בפתרונותיהן.

בחירת המועמדים והראיונות האישיים יתבצעו לאחר סיום מועדי ב' של הסמסטר הקודם, כשכל ציוני המבחנים עודכנו סופית במערכת.

הטבות לסטודנטים בתוכנית

 • הטבות כספיות:
  • מלגה בגובה שכר לימוד (*).
  • מלגת מחייה על סך 6000 ש"ח לשנה.
  • בין בוגרי התוכנית שימשיכו לתואר מתקדם בפקולטה יחולק פרס – מנת מלגה נוספת לשנת הלימודים הראשונה לתואר המתקדם.

(*) הכוונה היא לשכר הלימוד שסטודנט שילם בפועל (אחרי כל ההנחות, אם היו כאלה) עבור סמסטר חורף וסמסטר אביב בלבד, אך לא עבור סמסטר קיץ.

 • הטבות אחרות:
  • יעוץ אישי במהלך לימודי התואר הראשון, הכנה ללימודי תארים מתקדמים, השתלבות בסמינרי מחקר בפקולטה, חילופי סטודנטים, ועוד.
  • מרחב למידה ייעודי בפקולטה לסטודנטים בתוכנית.

חובות הסטודנטים בתוכנית ותנאי הישארות

ההשתתפות בתוכנית פתוחה רק לסטודנטים הרשומים לפקולטה למתמטיקה. סטודנט העובר לפקולטה אחרת אינו יכול להמשיך בתוכנית.

ניתן לקחת חלק בתוכנית המצוינים רק במסגרת הסמסטרים הרגילים שנותרו לסיום התואר מרגע הקבלה לתוכנית. חישוב מספר הסמסטרים ייעשה בהתאם לתוכנית הלימודים המומלצת של המסלול ובהתאם למספר הנקודות שהסטודנט צבר בקורסים של התוכנית המומלצת שנצברו לפני קבלתו לפקולטה.

על מנת להישאר בתוכנית וליהנות מתנאיה עד להשלמת התואר או מילוי מכסת הסמסטרים לעיל, יש לעמוד בתנאים הבאים (*):

 • צבירת נ"ז: מספר הנקודות בקורסים במדעים מדויקים ובהנדסה (**) מתוכנית הלימודים של המסלול שהסטודנט משלים בכל סמסטר רגיל צריך להיות לפחות 16. תנאי זה אינו חל על הסמסטר האחרון של לימודי הסטודנט לפני קבלת התואר.
 • ממוצע הציונים: ממוצע הציונים בכל סמסטר רגיל בקורסים במתמטיקה, במדעים מדויקים ובהנדסה** צריך להיות 90 לפחות.
 • השתתפות בכל פעילויות התוכנית: הסטודנט חייב להשתתף בכל הפעילויות של התוכנית. במקרה בו סטודנט אינו יכול להשתתף בפעילות מסוימת מסיבה כלשהי, עליו לבקש מרכז התוכנית אישור להיעדר מהפעילות.
 • התנהגות נאותה: על סטודנט בתוכנית לנהוג ביושר אקדמי, תוך התחייבות לכללים בסיסיים של התנהגות נאותה ומכבדת לחבריו הסטודנטים ולכל עובדי הטכניון, לכל אורך לימודיו. עבירות משמעת תהוונה עילה להפסקת ההשתתפות בתוכנית.

הערה: הביטוי ״סמסטר רגיל״ להלן מתייחס לסמסטר חורף או סמסטר אביב. המילה "מסלול" פירושה מסלול הלימודים של הסטודנט.

 (*) במקרה של אי-עמידה בתנאים בשל מחלה, הריון, שירות צבאי או אבל תהיה התחשבות.

(**) חשוב שסטודנטים ילמדו מגוון קורסים מכל הסוגים; התנאים הנ"ל מתייחסים רק להישארות בתוכנית.