תואר ראשון במתמטיקה עם מדעי המחשב

תואר ראשון במתמטיקה עם מדעי המחשב

המסלול מתמטיקה עם מדעי המחשב משלב תואר במתמטיקה עם לימודים של המקצועות הבסיסיים במדעי המחשב ומכסה את מקצועות החובה העיקריים הן במתמטיקה והן במדעי המחשב. בוגרי המסלול למתמטיקה עם מדעי המחשב זוכים לבסיס מתמטי מוצק עם ידע במדעי המחשב, המאפשר להם להשתלב בתעשייה, או להמשיך בלימודים לתואר גבוה.

במסלול זה קיימות שתי תכניות לימודים: תכנית תלת–שנתית ותכנית ארבע–שנתית. 

בתכנית התלת שנית, היחס בין הקורסים במתמטיקה לקורסים במדעי המחשב הוא 1:2. התכנית הארבע-שנתית מספקת בסיס רחב יותר במדעי המחשב. 

בוגרי התכנית התלת שנתית מקבלים תואר “בוגר למדעים במתמטיקה עם מדעי המחשב” ובוגרי התכנית הארבע שנתית מקבלים את התואר “מוסמך למדעים במתמטיקה ומדעי המחשב”. 

 

שני שגב, סטודנטית במסלול מתמטיקה עם מדעי המחשב