קורסים לתארים מתקדמים

רשימת הקורסים לתארים מתקדמים הניתנים בסמסטר אביב 2022

ב 106011 פרוייקטים מחקריים 1 **
ב 106156 לוגיקה מתמטית
ב 106306 אלגבראות לי
ב 106347 מספרים אלגבריים
ב 106378 תורת המידה
ב 106381 אלגברה מודרנית 2
ב 106413 מד"ח
ב 106716 פרקים נבחרים בקומבינטוריקה
ב 106803 נושאים בגאומטריה
ב 106929 נושאים נבחרים באנליזה 2 – הקורס יעסוק בכלים המשמשים באופן נרחב באנליזה, ותורת המספרים האנליטית סילבוס
ב 106935 נושאים נבחרים בהסתברות (על פרמוטציות מקריות) סילבוס
ב 196014 למידה עמוקה ותורת הקירובים
ב 197010 נושאים נבחרים במתמטיקה שימושית 3 (הקורס יעסוק בשימושים של תורת החבורות לפיסיקה)***
ב 198000 שיטות אסימפטוטיות

***נושאים נבחרים במתמטיקה שימושית 3  (197010) – לאחר מבוא לתורת ההצגות, הקורס ידון בעיקר בחבורות לורנץ ופואנקרה ובגישת ויגנר למיון

קישור למערכת שעות קורסי מוסמכים הניתנים בפקולטה למתמטיקה בסמסטר אביב 2022

קישור לאתר בית הספר ללימודים מתקדמים

מידע כללי בנושא רישום לקורסים:

 • ציון עובר במקצוע הנלמד לקראת תואר מתקדם: 65
 • ממוצע אקדמי תקין: 75
 • זיהוי רמת המקצוע על פי מספרו: לכל מקצוע מספר מזהה בן 6 ספרות: XXXXXX.
  2 הספרות הראשונות משמאל XX מסמנות את היחידה האקדמית האחראית להוראת המקצוע.
  הספרה השלישית משמאל X קובעת את רמת המקצוע לפי המפתח הבא:

  • *4,5 – מקצוע הסמכה
  • *6,7 – מקצועות משותפים להסמכה וללימודים מתקדמים
  • 8,9 – מקצועות תארים מתקדמים
  • במקצועות תארים מתקדמים קיים מועד ב' החל מסמסטר א' תשע"ט.
  • טופס הרשמה למקצועות

  * על מקצועות אלה חלים הכללים הנהוגים בלימודי הסמכה (מועדי ב', ערעורים).