קורסים לתארים מתקדמים

רשימת הקורסים,  הסמינרים והקורסים המתקדמים הניתנים בשנת הלימודים תשפ"ב

סמסטר
מספר
שם הקורס
א 104112 גאומטריה וסימטריה 
א 104165 פונקציות ממשיות
א 104177 גאומטריה דפרנציאלית
א 104182 סמינר באנליזה להסמכה 2
א 104183 סמינר באלגברה להסמכה 1
א 104185 סמינר לסטודנטים בהסמכה 1
א 104280 מודולים חוגים וחבורות
א 104283 מבוא לאנליזה נומרית
א 106010 חשיפה למחקר *
א 106173 תורת המשחקים
א 106308 חבורות אלגבריות לינאריות סילבוס
א 106349 הסתברות מתקדמת
א 106383 טופולוגיה אלגברית
א 106433 נושאים באנליזה פונקציונלית סילבוס
א 106502 מערכות דינמיות
א 106723 יריעות דפרנציאביליות
א 106800 נושאים בתורה הארגודית סילבוס
א 106928 נושאים נבחרים בקומבינטוריקה 2 סילבוס
א 106933 נושאים נבחרים בטופולוגיה 2 סילבוס
א 106942 אנליזה פונקציונלית
א 196012 שיטות אנליטיות במיש׳ דיפ׳
א 196013 אנליזה נומרית
א 198014 סמינר חשיפה (נושאים נבחרים במתמטיקה שימושית 5)
ב 104030 מבוא למד״ח
ב 104144 טופולוגיה
ב 104181 סמינר באנליזה להסמכה 1
ב 104187 חידות ומתמטיקה 2
ב 104193 תורת האופטימיזציה
ב 104250 פתרון בעיות במתמטיקה בעזרת מחשב 1 (סמינר בחישוב קוונטי) סילבוס
ב 104274 תורת השדות
ב 104276 מבוא לאנליזה פונקציונלית
ב 104291 אלגוריתמים קומבינטוריים
ב 106011 פרוייקטים מחקריים 1 **
ב 106156 לוגיקה מתמטית
ב 106306 אלגבראות לי
ב 106347 מספרים אלגבריים
ב 106378 תורת המידה
ב 106381 אלגברה מודרנית 2
ב 106413 מד"ח
ב 106716 פרקים נבחרים בקומבינטוריקה
ב 106803 נושאים בגאומטריה
ב 106941 סמינר באנליזה (סמינר על פרמוטציות מקריות ותורת המספרים ההסתברותית)
ב 196014 למידה עמוקה ותורת הקירובים
ב 197010 נושאים נבחרים במתמטיקה שימושית 3 (הקורס יעסוק בשימושים של תורת החבורות לפיסיקה)***
ב 198000 שיטות אסימפטוטיות
א+ב 104002 מושגי יסוד במתמטיקה
א+ב  104066 אלגברה א'
א+ב   104122 תורת הפונקציות 1
א+ב   104142  מבוא למרחבים מטריים וטופולוגיים
א+ב     104158 מבוא לחבורות 
א+ב  104168 אלגברה ב
א+ב   104192 מבוא למתמטיקה שימושית 
א+ב    104195 אינפי 1
א+ב     104222 תורת ההסתברות 
א+ב      104279 מבוא לחוגים ושדות 
א+ב       104281 אינפי 2
א+ב        104285 משוואות דיפרנציאליות רגילות 
א+ב         104286 קומבינטוריקה 
א+ב          104293 תורת הקבוצות 
א+ב           104295 אינפי 3

קישור למערכת שעות של קורסים מתקדמים הניתנים בסמסטר חורף תשפ"ב

קישור לאתר בית הספר ללימודי הסמכה

קישור לאתר בית הספר ללימודי מוסמכים

סטודנטים החל מהסמסטר החמישי ללימודיהם בתואר הראשון וסטודנטים בתחילת התואר השני, טרם הגשת הצעת מחקר, מוזמנים לקחת חלק בשני קורסים חדשים של הפקולטה למתמטיקה (106010 ו-106011).  *קורס חשיפה למחקר (106010) אשר יפתח בסמסטר חורף תשפ"ב, במהלכו הסטודנטים יחשפו למגוון תחומי מחקר עכשוויים בפקולטה באמצעות מפגשים שבועיים עם חברי סגל שונים. ההשתתפות בקורס מהווה הזדמנות להכיר חברי סגל ואת תחומי מחקרם, לשאול שאלות, לקחת חלק בדיונים מתמטיים ולהיחשף לעולמות ותחומי מחקר חדשים. הקורס מעניק נקודת זכות אחת. **קורס פרויקטים מחקריים (106011) אשר יפתח בסמסטר אביב תשפ"ב, במהלכו הסטודנטים יתנסו במחקר מתמטי, כתיבה מדעית ופרזנטציה תחת הנחייתו של חבר סגל בפקולטה. בסוף הסמסטר, הסטודנטים יגישו ויציגו את הפרויקט. קורס המחקר מהווה התנסות מעמיקה במחקר מתמטי וקשר עם מנחה בתיווך ותמיכה של מרכז הקורס. העבודה על הפרויקט יכולה להפוך לעבודת תזה ופרסום מדעי אך גם פשוט להיות חוויית למידה מעשירה ומעמיקה של נושא מתמטי. כמו כן, בנוסף לעבודה היחידנית עם המנחה, יתקיימו מפגשים קבוצתיים של כל הסטודנטים המשתתפים בפרויקטים עם מרכז הקורס – אלה יהיו מפגשים בלתי פורמאליים של היכרות, חשיבה משותפת ושיחות על הפרויקטים. הקורס מעניק 3 נקודות זכות.   בשלב מתקדם של הסמסטר, בהתאם להסכמת המנחה והסטודנט ובהתאם להיקף הפרויקט, ניתן יהיה לעבור לפרויקט המזכה ב-4.5 נקודות זכות. לשאלות ופרטים נוספים אודות הקורס ניתן לפנות לרמי בנד ramband@technion.ac.il או לרון רוזנטל ron.ro@technion.ac.il.

***נושאים נבחרים במתמטיקה שימושית 3  (197010) – לאחר מבוא לתורת ההצגות, הקורס ידון בעיקר בחבורות לורנץ ופואנקרה ובגישת ויגנר למיון