קורסי בחירה לתארים מתקדמים

קורסי בחירה לתארים מתקדמים סמסטר אביב תשפ"א

106156 לוגיקה מתמטית (סילבוס)

106170 אלגברה הומולוגית

106374 שיטות טופולוגיות בקומבינטוריקה

106394 חשבון וריאציות

106427 סמינר בגיאומטריה (סילבוס)

106429 תהליכים סטוכסטיים

106716 פרקים נבחרים בקומבינטוריקה

106800 נושאים בתורה הארגודית (סילבוס)

106929 נושאים נבחרים באנליזה 2 (סילבוס)

106935 נושאים נבחרים בהסתברות (סילבוס)

106941 סמינר באנליזה (סילבוס)

108911 נושאים נבחרים בטופולוגיה – תורת מורס (סילבוס)

198002 שיטות אסימפטוטיות 2

198008 נושאים נבחרים במתמטיקה שימושית (סילבוס)

מערכת שעות

א
ב
ג
ד
ה
08:30-09:30
09:30-10:30  106170 106929 106935 106394 106716 198002 198008
10:30-11:30  106170 106941 106935 106394 106716 198002 198008 108911
11:30-12:30 106170   106941 106800 106429 106156 106427 198002 106374 198008 108911
12:30-13:30 106429 106716 106156 106427 106935 108911
13:30-14:30 106800 106429 106374 106929
14:30-15:30 106800 106374 106929 106394
15:30-16:30
16:30-17:30
17:30-18:30 106156