כיווני מחקר – סטודנטים

כיווני מחקר לסטודנטים

ברשימת כיווני המחקר הבאה ניתן למצוא כיווני מחקר המיועדים לסטודנטים לתואר ראשון בשנה השנייה והשלישית ללימודיהם ולסטודנטים לתואר שני בשנה הראשונה ללימודיהם.

 1. גיאומטריה אלגברית (ד”ר הווארד נואר): תאור המחקר באנגלית
 2. תורת ההצגות של חבורות p-אדיות (ד”ר מקסים גורביץ’): תאור המחקר באנגלית
 3. זרימות ביריעות תלת מימדיות (ד”ר טלי פינסקי): המטרה היא למצוא כלים טופולוגיים מהתחום של תורת הקשרים ויריעות תלת מימדיות המאפשרים לנתח מערכות כאוטיות. אני מחפשת סטודנטים שלקחו את הקורס בטופולוגיה ויריעות דיפרנצביליות, או סטודנטים הבאים מרקע של פיסיקה או מערכות דינמיות. תאור המחקר באנגלית
 4. תורת האופרטורים ו/או אלגבראות אופרטורים (פרופ”ח אור שליט): מתאים לסטודנטים שלקחו קורס באנליזה פונקציונלית ותורת הפונקציות. תאור המחקר באנגלית 
 5. מאפיינים בסיסיים של משפחות פולינומים (פרופ”מ דני נפטין): תאור המחקר באנגלית
 6. טופולוגיה סימפלקטית (פרופ’ מיכאל אנטוב): תאור המחקר באנגלית
 7. מיפוי הרמוני, תורת הפונקציות המורכבות ומשטחים מינימליים (פרופ’ דאוד בשותי): תאור המחקר באנגלית
 8. דינמיקה הומוגנית ויישומיה (פרופ”ח אורי שפירא): תאור המחקר באנגלית
 9. גיאומטריה ספקטרלית ופיסיקה מתמטית (פרופ”ח רם בנד) קישור לתאור המחקר
 10. הסתברות, עם דגש על מודלים שמקורם בפיזיקה מתמטית/פיסיקה סטטיסטית וחקירה של קומפלקסים סימפליציילים בשיטות קומבינטוריות והסתברותיות (פרופ”מ רון רוזנטל): תאור המחקר באנגלית
 11. אנליזה לא לינארית ואופטימיזציה (פרופ’ שמעון רייך):תאור המחקר באנגלית
 12. בעיות וריאציוניות עבור העתקות עם ערכים ב־ SK (פרופ’ איתי שפריר) תאור המחקר
 13. מידול מתמטי של התפשטות מגיפות (פרופ”ח ניר גביש) קישור לאתר