תנאי קבלה ודרישות לימוד בתואר שני במסלול מתמטיקה עיונית

תנאי קבלה ודרישות לימוד בתואר שני במסלול מתמטיקה עיונית – מידע למועמדים

 • במסלול זה ניתן להתחיל את הלימודים פעמיים בשנה. בסמסטר חורף ובסמסטר אביב. 
 • לצורך קבלה למסלול, נדרש ציון ממוצע 85 לפחות בתואר הראשון. בעלי ציון ממוצע שבין 80-85, זכאים להגיש את מועמדותם לדיון בוועדה ללימודים מתקדמים בפקולטה למתמטיקה. יש להשלים את הקורס 104165 – פונקציות ממשיות. בנוסף, יש להשלים ארבעה מתוך שבעת המקצועות הבאים (או מקצועות מקבילים באוניברסיטאות אחרות) במידה והם לא נלמדו בתואר הראשון:

קורסי השלמה לקראת לימודי תואר שני במתמטיקה עיונית

מספר הקורס

שם הקורס

104030 מבוא למשוואות דיפרנציאליות חלקיות
104283 אנליזה נומרית 1
104276 מבוא לאנליזה פונקציונלית
104177 גיאומטריה דיפרנציאלית
104144 טופולוגיה
104280 מודולים, חוגים ושדות
104274 תורת השדות
 • השלמות אלה אינן מזכות בנקודות ויש לעבור אותן בציון של 80 לפחות. 

דרישות לימוד:

 • ניתן לבחור במסלול מחקרי או  במסלול של עבודת גמר.
 • בעלי תואר מוסמך במתמטיקה בתכנית ארבע-שנתית בטכניון חייבים לצבור 36 נקודות. במסלול  המחקרי, יש לצבור 16 נקודות במקצועות לימוד ובסמינרים, 20 נקודות בעבודת המחקר ו-2 נקודות בקורס אנגלית. במסלול עבודת גמר, יש לצבור 24 נקודות במקצועות לימוד או בסמינרים, 12 נקודות בעבודת הגמר ו-2 נקודות בקורס אנגלית. 
 • בעלי תואר בוגר במתמטיקה בתכנית תלת-שנתית בטכניון או במוסד אחר בעל רמה דומה, חייבים לצבור 57 נקודות. במסלול המחקרי, יש לצבור 37 נקודות במקצועות לימוד או בסמינרים, 20 נקודות בעבודת המחקר ו-2 נקודות בקורס אנגלית. במסלול  עבודת גמר יש לצבור 43 נקודות במקצועות לימוד או בסמינרים, 12 נקודות בעבודת הגמר ו-2 נקודות בקורס אנגלית.
 • במסלול המחקרי, יש לסכם הנחיה עם חבר סגל תוך 6 חודשים ולהגיש הצעת מחקר תוך 11 חודשים מתחילת הלימודים (קבוצות מחקר בפקולטה למתמטיקה ודוגמאות לתזות).
 • בשלושת הסמסטרים הראשונים לתואר (כחלק ממקצועות הלימוד הנדרשים) יש ללמוד ארבעה קורסים בשניים מתוך שלושת התחומים: אלגברה, גיאומטריה-טופולוגיה ואנליזה.
 • תנאים להגשת נושא מחקר: ממוצע ציונים תקין (לפחות 75), השלמת כל הדרישות למועמד "מן המניין", עמידה בבחינה במקצוע "אתיקה של המחקר"
 • טופס הגשת נושא מחקר
קורסים באלגברה
מספר הקורס  שם הקורס
106380 אלגברה מודרנית 1
106381 אלגברה מודרנית 2
קורסים בגיאומטריה- טופולוגיה 
מספר הקורס שם הקורס
106383 טופולוגיה אלגברית
106723 יריעות דיפרנציאביליות
קורסים באנליזה
מספר הקורס  שם הקורס
106942 אנליזה פונקציונלית
106413 משוואות דיפרנציאליות חלקיות
 • מי שלמד קורסים אלה, חלקם או כולם, או קורסים מקבילים באוניברסיטאות אחרות, יוכל לבקש בהם הכרה.
 • בעלי תואר ראשון שלא מהפקולטה למתמטיקה בטכניון יחויבו בהשלמות במידת הצורך.
 • רשימת מקצועות הלימוד של כל סטודנט תיקבע בתיאום עם המנחה.
 • סטודנטים מצטיינים בתואר שני, יש באפשרותם לעבור למסלול ישיר ללימודי דוקטורט, בהתאם לתקנות בית הספר לתארים מתקדמים.

לימודים לתואר דוקטור:

תנאי קבלה

 1. יכולים להגיש מועמדים בעלי תואר שני מחקרי מהטכניון או ממוסד אקדמי מוכר מהארץ או מחו"ל, אשר ממוצע הציונים שלהם והציון בעבודת התזה אינו נופל מ-80.
 2. מועמדים לתואר ד"ר נדרשים למצוא מנחה לפני הגשת מועמדות ולהגיש שני מכתבי המלצה; אחד מהמנחה לתזה בתואר שני.
 3. מועמדים חיצוניים (לא מלגאים) המעוניינים להתקבל לתואר דוקטור נדרשים להגיש תכנית המאושרת ע"י הועדה לתארים מתקדמים בפקולטה למתמטיקה, בתוכנית יצוין כי המועמד יקדיש לפחות שלושה ימים בשבוע למחקרו בטכניון או מחוצה לו. במקרים רלוונטים יש לצרף אישור מעסיק/צבא וכד'. כל האמור לעיל בכפוף לאישור הוועדה היחידתית לתארים מתקדמים ובכפוף לאישור ממקום ההעסקה של המועמד.
 4. בוגרי תואר שני מהטכניון (או מוסד אחר באישור מיוחד של דיקן בית הספר) שסיימו בנתיב ללא תזה, המעוניינים להמשיך בלימודים לקראת התואר דר' בטכניון באותו תחום או בתחום קרוב אליו, יוכלו להגיש מועמדות ללימודים במסגרת "השלמות". למידע נוסף: https://graduate.technion.ac.il/potential_candidates/supplementing-thesis/

דרישות לימוד

 1. לימודי הדוקטורט נמשכים בין שלוש לארבע שנים ובדרך כלל מחייבים הקדשת זמן מלא בטכניון. הסטודנטים מקדישים את זמנם בעיקר למחקר, ומשתתפים בסמינרים על נושאים מתקדמים ובקורסים על פי תכנית לימודים אישית.
 2. בתום השנה הראשונה להשתלמותם הם נדרשים להגיש הצעת מחקר ("תיאור תמציתי") על נושא מחקרם ולעבור את בחינת המועמדות. בבחינה זו עליהם להוכיח את יכולתם לבצע מחקר עצמאי ומקורי בנושא שבחרו.
 3. בשנה האחרונה להשתלמותם על הסטודנטים להציג את עבודתם בסמינר פקולטי, להגיש את החיבור על מחקרם ולעמוד בבחינת הגמר הנערכת בעל-פה.
 4. סטודנטים לתואר דוקטור נדרשים לצבור 10 נקודות לימוד במהלך התואר בקורסים.
 5. הנחיות להגשת תיאור תמציתי התיאור התמציתי של הצעת המחקר ישמש כבסיס לבחינת המועמדות ויוגש לוועדה באמצעות המנחה, תוך 11 חודשים מתחילת ההשתלמות, בהתאם להנחיות הבאות:
  • שם הנושא יופיע בעברית ובאנגלית.
  • היקף ההצעה כ-25 עמודים
  • תוכן ההצעה
   • סקירה של רקע המחקר (לרבות סקר ספרותי)
   • מטרות המחקר
    (הנחיות פקולטיות-ספציפיות נמצאות במזכירות היחידה)
  • התיאור התמציתי יוגש לבית הספר חתום על ידי המנחה ומרכז הוועדה היחידתית לתארים מתקדמים בצירוף "טופס אישור נושא מחקר לקראת התואר דוקטור"  לאחר:

   הסטודנטים יגישו את התיאור התמציתי לקראת בחינת המועמדות כקובץ pdf אשר יישלח לכתובת הדוא"ל של רכזת התארים המתקדמים, ענת כהן: mathgrd@technion.ac.il.
   יש לדאוג להחתים את המנחה ומרכז הועדה על דף השער.

  • בחינת המועמדות תתקיים תוך חודש לאחר הגשת התיאור התמציתי.

מידע נוסף

למידע נוסף ויצירת קשר: mathgrd@technion.ac.il