תנאי קבלה ודרישות לימוד בתואר שני במסלול מתמטיקה עיונית

תנאי קבלה ודרישות לימוד בתואר שני במסלול מתמטיקה עיונית- מידע למועמדים

 • במסלול זה ניתן להתחיל את הלימודים פעמיים בשנה. בסמסטר חורף ובסמסטר אביב. 
 • לצורך קבלה למסלול, נדרש ציון ממוצע 85 לפחות בתואר הראשון. בעלי ציון ממוצע שבין 80-85, זכאים להגיש את מועמדותם לדיון בוועדה ללימודים מתקדמים בפקולטה למתמטיקה. יש להשלים את הקורס 104165 – פונקציות ממשיות. בנוסף, יש להשלים ארבעה מתוך שבעת המקצועות הבאים (או מקצועות מקבילים באוניברסיטאות אחרות) במידה והם לא נלמדו בתואר הראשון:

קורסי השלמה לקראת לימודי תואר שני במתמטיקה עיונית

מספר הקורס

שם הקורס

104030 מבוא למשוואות דיפרנציאליות חלקיות
104283 אנליזה נומרית 1
104276 מבוא לאנליזה פונקציונלית
104177 גיאומטריה דיפרנציאלית
104144 טופולוגיה
104280 מודולים, חוגים ושדות
104274 תורת השדות
 • השלמות אלה אינן מזכות בנקודות ויש לעבור אותן בציון של 80 לפחות. 

דרישות לימוד:

 • ניתן לבחור במסלול מחקרי או  במסלול של עבודת גמר.
 • בעלי תואר מוסמך במתמטיקה בתכנית ארבע-שנתית בטכניון חייבים לצבור 36 נקודות. במסלול  המחקרי, יש לצבור 16 נקודות במקצועות לימוד ובסמינרים ו- 20 נקודות בעבודת המחקר. במסלול עבודת גמר, יש לצבור 24 נקודות במקצועות לימוד או בסמינרים ו- 12 נקודות בעבודת הגמר. 
 • בעלי תואר בוגר במתמטיקה בתכנית תלת-שנתית בטכניון או במוסד אחר בעל רמה דומה, חייבים לצבור 55 נקודות. במסלול המחקרי, יש לצבור 35 נקודות במקצועות לימוד או בסמינרים ו- 20 נקודות בעבודת המחקר. במסלול  עבודת גמר יש לצבור 43 נקודות במקצועות לימוד או בסמינרים ו- 12 נקודות בעבודת הגמר.
 • במסלול המחקרי, יש לסכם הנחיה עם חבר סגל תוך 6 חודשים ולהגיש הצעת מחקר תוך 11 חודשים מתחילת הלימודים (קבוצות מחקר בפקולטה למתמטיקה ודוגמאות לתזות).
 • בשלושת הסמסטרים הראשונים לתואר (כחלק ממקצועות הלימוד הנדרשים) יש ללמוד ארבעה קורסים בשניים מתוך שלושת התחומים: אלגברה, גיאומטריה-טופולוגיה ואנליזה.
 • תנאים להגשת נושא מחקר: ממוצע ציונים תקין (לפחות 75), השלמת כל הדרישות למועמד "מן המניין", עמידה בבחינה במקצוע "אתיקה של המחקר"
 • טופס הגשת נושא מחקר
קורסים באלגברה
מספר הקורס  שם הקורס
106380 אלגברה מודרנית 1
106381 אלגברה מודרנית 2
קורסים בגיאומטריה- טופולוגיה 
מספר הקורס שם הקורס
106383 טופולוגיה אלגברית
106723 יריעות דיפרנציאביליות
קורסים באנליזה
מספר הקורס  שם הקורס
106942 אנליזה פונקציונלית
106413 משוואות דיפרנציאליות חלקיות
 • מי שלמד קורסים אלה, חלקם או כולם, או קורסים מקבילים באוניברסיטאות אחרות, יוכל לבקש בהם הכרה.
 • בעלי תואר ראשון שלא מהפקולטה למתמטיקה בטכניון יחויבו בהשלמות במידת הצורך.
 • רשימת מקצועות הלימוד של כל סטודנט תיקבע בתיאום עם המנחה.
 • סטודנטים מצטיינים בתואר שני, יש באפשרותם לעבור למסלול ישיר ללימודי דוקטורט, בהתאם לתקנות בית הספר לתארים מתקדמים.

לימודים לתואר דוקטור:

תנאי קבלה

 1. יכולים להגיש מועמדים בעלי תואר שני מחקרי מהטכניון או ממוסד אקדמי מוכר מהארץ או מחו"ל, אשר ממוצע הציונים שלהם והציון בעבודת התזה אינו נופל מ-80.
 2. מועמדים לתואר ד"ר נדרשים למצוא מנחה לפני הגשת מועמדות ולהגיש שני מכתבי המלצה; אחד מהמנחה לתזה בתואר שני.
 3. מועמדים חיצוניים (לא מלגאים) המעוניינים להתקבל לתואר דוקטור נדרשים להגיש תכנית המאושרת ע"י הועדה לתארים מתקדמים בפקולטה למתמטיקה, בתוכנית יצוין כי המועמד יקדיש לפחות שלושה ימים בשבוע למחקרו בטכניון או מחוצה לו. במקרים רלוונטים יש לצרף אישור מעסיק/צבא וכד'. כל האמור לעיל בכפוף לאישור הוועדה היחידתית לתארים מתקדמים ובכפוף לאישור ממקום ההעסקה של המועמד.
 4. בוגרי תואר שני מהטכניון (או מוסד אחר באישור מיוחד של דיקן בית הספר) שסיימו בנתיב ללא תזה, המעוניינים להמשיך בלימודים לקראת התואר דר' בטכניון באותו תחום או בתחום קרוב אליו, יוכלו להגיש מועמדות ללימודים במסגרת "השלמות". למידע נוסף: https://graduate.technion.ac.il/potential_candidates/supplementing-thesis/

דרישות לימוד

 1. לימודי הדוקטורט נמשכים בין שלוש לארבע שנים ובדרך כלל מחייבים הקדשת זמן מלא בטכניון. הסטודנטים מקדישים את זמנם בעיקר למחקר, ומשתתפים בסמינרים על נושאים מתקדמים ובקורסים על פי תכנית לימודים אישית.
 2. בתום השנה הראשונה להשתלמותם הם נדרשים להגיש הצעת מחקר ("תיאור תמציתי") על נושא מחקרם ולעבור את בחינת המועמדות. בבחינה זו עליהם להוכיח את יכולתם לבצע מחקר עצמאי ומקורי בנושא שבחרו.
 3. בשנה האחרונה להשתלמותם על הסטודנטים להציג את עבודתם בסמינר פקולטי, להגיש את החיבור על מחקרם ולעמוד בבחינת הגמר הנערכת בעל-פה.
 4. סטודנטים לתואר דוקטור נדרשים לצבור 10 נקודות לימוד במהלך התואר בקורסים.
 5. הנחיות להגשת תיאור תמציתי התיאור התמציתי של הצעת המחקר ישמש כבסיס לבחינת המועמדות ויוגש לוועדה באמצעות המנחה, תוך 11 חודשים מתחילת ההשתלמות, בהתאם להנחיות הבאות:
  • שם הנושא יופיע בעברית ובאנגלית.
  • היקף ההצעה כ-25 עמודים
  • תוכן ההצעה
   • סקירה של רקע המחקר (לרבות סקר ספרותי)
   • מטרות המחקר
    (הנחיות פקולטיות-ספציפיות נמצאות במזכירות היחידה)
  • התיאור התמציתי יוגש לבית הספר חתום על ידי המנחה ומרכז הוועדה היחידתית לתארים מתקדמים בצירוף "טופס אישור נושא מחקר לקראת התואר דוקטור"  לאחר:

   הסטודנטים יגישו את התיאור התמציתי לקראת בחינת המועמדות כקובץ pdf אשר יישלח לכתובת הדוא"ל של רכזת התארים המתקדמים, ענת כהן: mathgrd@technion.ac.il.
   יש לדאוג להחתים את המנחה ומרכז הועדה על דף השער.

  • בחינת המועמדות תתקיים תוך חודש לאחר הגשת התיאור התמציתי.

מידע נוסף

למידע נוסף ויצירת קשר: mathgrd@technion.ac.il

פרסי הצטיינות בתואר ראשון

פרסי הצטיינות בתואר ראשון

פרסי הצטיינות מוענקים לסטודנטים הרשומים בפקולטה למתמטיקה כפקולטת אם.

פרס סכם: פרס הצטיינות מיוחד למתקבלים לכל אחד ממסלולי הפקולטה, בעלי ציון סכם 90 ומעלה (שאינם שייכים לתוכנית הטכניון למצוינים). הפרס יינתן לאחר סיום בהצלחה של סמסטר לימודים בפקולטה.

פרסים לסטודנטים מצטיינים: פרסים כספיים מקרנות מיוחדות מוענקים לסטודנטים מצטיינים במהלך לימודיהם.

תואר ראשון במתמטיקה – פיזיקה

תואר ראשון במתמטיקה – פיזיקה

מסלול המשותף לפקולטה למתמטיקה ולפקולטה לפיזיקה. התואר אותו מקבלים בוגרי המסלול הוא "בוגר למדעים במסלול מתמטיקה – פיסיקה".

הישגים משמעותיים בהתפתחות המדעית הושגו כאשר המתמטיקה והפיזיקה התפתחו במקביל תוך קביעת אתגרים הדדיים.  המסלול המשולב מתמטיקה-פיזיקה מרחיב את ההשכלה המתמטית ומאפשר לסטודנטים  המעוניינים להעמיק בלימודי המתמטיקה רקע חזק בפיזיקה, תוך כדי פיתוח אינטואיציה פיזיקלית החיונית להבנת הקשרים העמוקים בין שני התחומים. מסלול לימודים זה מיועד למתעניינים במתמטיקה ובפיזיקה גם יחד הרוצים להנות משני העולמות.

המסלול הינו תלת-שנתי ומכיל כמעט את כל קורסי החובה בפיזיקה ובמתמטיקה. מטרת המסלול להקנות לסטודנטים בסיס רחב ומוצק בשני התחומים. בוגרי המסלול הם פיזיקאים בעלי הבנה מעמיקה במתמטיקה או מתמטיקאים בעלי גישה טובה מאוד למדע שימושי. בוגרי התוכנית יהיו בעלי השכלה בסיסית בתחום רחב במיוחד של פיזיקה ומתמטיקה שימושית ויוכלו להשתלב היטב בצוותי מחקר ופיתוח של תעשיות עתירות מדע. בנוסף, בוגרי התכונית יהיו בנקודת זינוק מצוינת ללימודים גבוהים הן בפקולטה למתמטיקה והן בפקולטה לפיזיקה.

תואר ראשון במדעי המחשב ומתמטיקה

תואר ראשון במדעי המחשב ומתמטיקה

מסלול המשותף לפקולטה למתמטיקה ולפקולטה למדעי המחשב. התואר אותו מקבלים בוגרי המסלול הוא "בוגר למדעים במדעי המחשב ומתמטיקה".

ייחודו של המסלול: המסלול מיועד למועמדים מצטיינים בעלי סכם גבוה במיוחד  והוא מנוהל במשותף על-ידי הפקולטה למדעי המחשב והפקולטה למתמטיקה .

תחומי עיסוק ואפשרויות תעסוקה: מטרת המסלול היא להכשיר בוגרים בעלי ידע מעמיק הן במדעי המחשב והן במתמטיקה, שיוכלו להשתלב ולהוביל בשטחי המחקר והתעשייה בתחומים אלה. הסטודנטים במסלול הנם סטודנטים מעולים, ורובם ממשיכים לתואר שני באחת הפקולטות על-פי בחירתם. האחרים מתקבלים לתארים גבוהים באוניברסיטאות מובילות אחרות או פונים לתעשיית ההיי-טק.

מהלך הלימודים: תכנית הלימודים מורכבת משבעה סמסטרים והיא כוללת את כל מקצועות החובה במדעי המחשב ובמתמטיקה. בתכנית זו היחס בין הקורסים במדעי המחשב והקורסים במתמטיקה הוא שווה. הסטודנטים ייהנו משירותי שתי הפקולטות – מדעי המחשב ומתמטיקה, ובפרט תינתן להם גישה לספריות, חוות המחשבים והמעבדות של שתי הפקולטות. בוגרי המסלול יכולים להמשיך את לימודיהם לתואר שני בכל אחת משתי הפקולטות וייחשבו כבוגרי מסלול ארבע-שנתי בעת הקבלה לתואר שני בפקולטה למדעי המחשב.

תואר ראשון במתמטיקה עם מדעי המחשב

תואר ראשון במתמטיקה עם מדעי המחשב

המסלול מתמטיקה עם מדעי המחשב משלב תואר במתמטיקה עם לימודים של המקצועות הבסיסיים במדעי המחשב ומכסה את מקצועות החובה העיקריים הן במתמטיקה והן במדעי המחשב. בוגרי המסלול למתמטיקה עם מדעי המחשב זוכים לבסיס מתמטי מוצק עם ידע במדעי המחשב, המאפשר להם להשתלב בתעשייה, או להמשיך בלימודים לתואר גבוה.

במסלול זה קיימות שתי תכניות לימודים: תכנית תלת–שנתית ותכנית ארבע–שנתית. 

בתכנית התלת שנית, היחס בין הקורסים במתמטיקה לקורסים במדעי המחשב הוא 1:2. התכנית הארבע-שנתית מספקת בסיס רחב יותר במדעי המחשב. 

בוגרי התכנית התלת שנתית מקבלים תואר "בוגר למדעים במתמטיקה עם מדעי המחשב" ובוגרי התכנית הארבע שנתית מקבלים את התואר "מוסמך למדעים במתמטיקה ומדעי המחשב". 

תואר ראשון במתמטיקה עם סטטיסטיקה וחקר ביצועים

תואר ראשון במתמטיקה עם סטטיסטיקה וחקר ביצועים

ברוב תחומי ההנדסה, מדעי החברה והניהול, תפקידם של הסטטיסטיקה וחקר הביצועים הולך וגדל עם השנים. הפקולטה למתמטיקה מציעה תואר המשלב תחומים אלה, שיתרונו במתן בסיס מתמטי מוצק, המועיל הן למי שרוצה להמשיך בתחומים אלה בתעשייה והן למי שרוצה להמשיך את לימודיו לתארים גבוהים. המסלול מכיל כמעט את כל מקצועות החובה של התואר במתמטיקה, וכן מקצועות יסוד בסטטיסטיקה וחקר ביצועים הניתנים בפקולטה לתעשייה וניהול.

המסלול מעניק רקע מצוין לסטודנטים המעוניינים להמשיך את לימודיהם לתארים מתקדמים במתמטיקה או בסטטיסטיקה וגם להשתלב בתעשיה בתחומים כגון MACHINE LEARNING ו-DATA SCIENCE.

התכנית מקנה לסטודנטים השכלה מתמטית וסטטיסטית רחבה  הנדרשת לפתרון בעיות מתמטיות וסטטיסטיות בתעשייה ובמחקר. 

בסיום הלימודים מקבלים את התואר "בוגר למדעים במתמטיקה עם סטטיסטיקה וחקר ביצועים".

תואר ראשון במתמטיקה עיונית ושימושית

תואר ראשון במתמטיקה עיונית ושימושית

מסלולי המתמטיקה העיונית והשימושית הם מסלול הליבה של הפקולטה למתמטיקה, המכשירים את המתמטיקאים של העתיד. מסלולים אלה מתאימים למועמדים שאוהבים מתמטיקה ומצטיינים בה.

המתמטיקה העיונית היא הבסיס עליו מושתת המדע המודרני. לימודי המתמטיקה מפתחים מאוד את יכולות החשיבה האבסטרקטית כמו גם יכולות לפתרון בעיות הדורשות חשיבה "מחוץ לקופסא".

במתמטיקה שימושית משתמשים בכלים ובהגדרות מתמטיות במטרה לפתור בעיות ולהתגבר על אתגרים מעשיים  בתחומי המדע וההנדסה כגון: רפואה, מדעי המחשב, כלכלה ועוד.  במסגרת התוכנית לתואר ראשון במתמטיקה שימושית, בנוסף לבסיס המתמטי העיוני הרחב, הסטודנטים ילמדו נושאים כמו מכניקת הרצף, אנליזה פונקציונאלית, שיטות נומריות, פונקציות ממשיות ועוד.

בוגרי המסלול העיוני והשימושי יוכלו להשתלב במשרות בכל מגזרי המשק הציבורי והפרטי, בתעשיות עתירות ידע, מוסדות מחקר ופיתוח ממשלתיים, בנקים ומוסדות פיננסיים או להמשיך את לימודיהם באקדמיה לתארים מתקדמים במתמטיקה או בתחומי המדע האחרים הזקוקים לחוקרים בעלי בסיס מתמטי משמעותי ויכולות חשיבה אנליטית ואבסטרקטית ברמה גבוהה. 

סטודנטים הנרשמים למסלול הרישום "מתמטיקה", יבחרו באחד מתת מסלולי הלימוד הבאים:

 1. מתמטיקה עיונית, תכנית תלת שנתית. בסיומה מקבלים תעודת "בוגר למדעים במתמטיקה".
 2. מתמטיקה שימושית, תכנית תלת שנתית. בסיומה מקבלים תעודת "בוגר למדעים במתמטיקה שימושית".
 3. מתמטיקה שימושית, תכנית ארבע שנתית. בסיומה מקבלים תעודת "מוסמך למדעים במתמטיקה שימושית".
תמונה מסמינר פקולטי לתארים מתקדמים

תנאי קבלה ודרישות לימוד למסלול המתמטיקה העיונית

תנאי הקבלה ללימודי תואר שני במסלול מתמטיקה עיונית

במסלול זה ניתן להתחיל את הלימודים פעמיים בשנה. בסמסטטר חורף ובסמסטר אביב. 

ציון ממוצע 85 לפחות בתואר הראשון. בעלי ציון ממוצע שבין 80-85, זכאים להגיש את מועמדותם לדיון בוועדה ללימודים מתקדמים בפקולטה למתמטיקה.

תידרש השלמה של הקורס 104165 – פונקציות ממשיות
ובנוסף ארבעה מתוך שבעת המקצועות הבאים (או מקצועות מקבילים באוניברסיטאות אחרות) במידה והסטודנט לא למד אותם בתואר הראשון:

קורסי השלמה לקראת לימודי תואר שני במתמטיקה עיונית
מספר הקורס שם הקורס
104030 מבוא למשוואות דיפרנציאליות חלקיות
104283 אנליזה נומרית 1
104276 מבוא לאנליזה פונקציונלית
104177 גיאומטריה דיפרנציאלית
104144 טופולוגיה
104280 מודולים, חוגים ושדות
104274 תורת השדות

 

השלמה זו לא תזכה בנקודות והסטודנט יצטרך לעבור קורסים אלה בממוצע 80 לפחות.

דרישות הלימוד:

הסטודנט יכול לבחור במסלול של עבודת מחקר או במסלול של עבודת גמר.

סטודנט בעל תואר מוסמך במתמטיקה בתכנית ארבע שנתית בטכניון חייב לצבור 36 נקודות. סטודנט הבוחר במסלול של עבודת מחקר יצבור 16 נקודות במקצועות לימוד ובסמינרים ו- 20 נקודות בעבודת המחקר.

סטודנט הבוחר במסלול של עבודת גמר יצבור 24 נקודות במקצועות לימוד או בסמינרים ו- 12 נקודות בעבודת הגמר.

סטודנט בעל תואר בוגר במתמטיקה בתכנית תלת-שנתית בטכניון או במוסד אחר בעל רמה דומה, חייב לצבור 55 נקודות. סטודנט הבוחר במסלול של עבודת מחקר יצבור 35 נקודות במקצועות לימוד או בסמינרים ו- 20 נקודות בעבודת המחקר.

סטודנט הבוחר במסלול של עבודת גמר יצבור 43 נקודות במקצועות לימוד או בסמינרים ו- 12 נקודות בעבודת הגמר.

על הסטודנט ללמוד במשך שלושת הסמסטרים הראשונים לתואר (כחלק ממקצועות הלימוד הנדרשים ממנו) ארבעה קורסים בשניים מתוך שלושת התחומים: אלגברה, גיאומטריה-טופולוגיה ואנליזה.

אלגברה:

קורסים באלגברה
מספר הקורס  שם הקורס
106380 אלגברה מודרנית 1
106381 אלגברה מודרנית 2

גיאומטריה-טופולוגיה:

קורסים בגיאומטריה- טופולוגיה 
מספר הקורס שם הקורס
106383 טופולוגיה אלגברית
106723 יריעות דיפרנציאביליות

 

הדרישה באנליזה היא 2 קורסים מתוך 4 הקורסים הבאים:

קורסים באנליזה
מספר הקורס  שם הקורס
106942 אנליזה פונקציונלית
106395 תורת הפונקציות 2
106413 משוואות דיפרנציאליות חלקיות
106378 תורת המידה

סטודנט שלמד קורסים אלה, חלקם או כולם, או קורסים מקבילים באוניברסיטאות אחרות, יוכל לבקש הכרה בקורסים אלה.
סטודנט בעל תואר ראשון שלא מהפקולטה למתמטיקה בטכניון יחויב בלימוד מקצועות השלמה במידת הצורך.
רשימת מקצועות הלימוד של כל סטודנט תיקבע בתיאום עם המנחה.
לתלמידים מצטיינים הלומדים לתואר שני קיימת אפשרות לעבור למסלול ישיר ללימודי דוקטורט, בהתאם לתקנות בית הספר לתארים מתקדמים.

לימודים לתואר דוקטור:

הסטודנט חייב לצבור בין 10 ל- 12 נקודות במקצועות לימוד, ברמה נאותה, שייקבעו בתיאום עם המנחה. כמו כן עליו ללמוד מקצוע אחד בכל שנת השתלמות.

מלגות

הפקולטה מציעה מגוון של מלגות למשתלמים בהתאם להישגיהם האקדמיים.

למידע נוסף ויצירת קשר: mathgrd@technion.ac.il

ערב גבינות ויין - מפגש חברתי של תארים מתקדמים

מסלולי לימוד

בפקולטה קיימים שני מסלולי לימוד נפרדים לתארים מתקדמים:

1.מסלול המתמטיקה העיונית 

2. מסלול המתמטיקה השימושית 

החוקרים בפקולטה, העומדת כיום בחזית המחקר העולמי, משתפים פעולה עם מיטב המוחות במתמטיקה ובתחומי מדע אחרים בעולם.

תחומי המחקר של חברי הסגל  כוללים אלגברה, מתמטיקה שימושית,  קומבינטוריקה, אנליזה מורכבת, משוואות דיפרנציאליות, מערכות דינאמיות, אנליזה פונקציונלית, גאומטריה וטופולוגיה, תאוריית לי ותיאוריה ארגודית, מתמטיקה פיזיקלית, תורת המספרים, הסתברות ותהליכים סטוכסטיים.

היתרון הטבעי בלימודי מתמטיקה בטכניון נובע מכך שהטכניון כמוסד אקדמי, מוקדש כולו למחקר של מדע והנדסה. משמעות הדבר היא שהסטודנטים בפקולטה נחשפים לקורסים רבים ולתכניות משותפות עם פקולטות מדעיות והנדסיות אחרות, וכך נוצר תהליך הפריה הדדית ומגוון שיתופי פעולה בין התחומים.

מעבר ליתרונות האקדמיים, הפקולטה למתמטיקה ידועה באווירה החמה, האינטימית והתומכת שלה. כל סטודנט זוכה ליחס אישי והדרכה, כולם מכירים את כולם וערבי חברה וגיבוש הם דבר שבשגרה. כמו גם, הודות לסטודנטים לתארים מתקדמים ופוסט דוקטורנטים המגיעים מכל רחבי העולם קיימת אווירה בינלאומית, עשירה ומרגשת.

 אני מוצא את זה מרגש, כדוקטורנט בפקולטה, לקחת חלק פעיל בחזית המחקר המתמטי בעולם! כל אחד מחברי הסגל בפקולטה הינו מומחה בתחומו, והאפשרות ללמוד מהם ולהתייעץ איתם היא לפי דעתי זכות גדולה. בנוסף האווירה המשפחתית בפקולטה, והאירועים החברתיים הופכים את המחקר פה לחוויה נהדרת!
ליאור אלון
ליאור אלון

למידע נוסף, צרו קשר: mathgrd@technion.ac.il

סטודנטית לתואר ראשון לומדת בפקולטה

תואר ראשון במתמטיקה

בפקולטה למתמטיקה קיימים חמישה מסלולי רישום נפרדים. שלושה מסלולים באחריות בלעדית של הפקולטה למתמטיקה: מתמטיקה, מתמטיקה עם סטטיסטיקה וחקר ביצועים, מתמטיקה עם מדעי המחשב. קיים גם מסלול רישום משותף לפקולטה למתמטיקה ולפקולטה למדעי המחשב (המסלול מדעי המחשב ומתמטיקה), ועוד מסלול המשותף לפקולטה למתמטיקה והפקולטה לפיזיקה (המסלול מתמטיקה-פיזיקה).

1.מתמטיקה

2. מתמטיקה עם סטטיסטיקה וחקר ביצועים

3. מתמטיקה עם מדעי המחשב

תוכניות לימודים משותפות: בשתי התכניות הבאות יש להתקבל לשתי הפקולטות ואז לבחור באחת הפקולטות כפקולטת אם:

4. מדעי המחשב ומתמטיקה

5. מתמטיקה- פיזיקה

פרסי הצטיינות

לקראת תואר שני בפקולטה למתמטיקה או בפקולטה אחרת

כל מסלולי הלימוד מאפשרים המשך לימודים לתארים גבוהים. אך יש לשים לב:

 1. לממוצע הציונים בתואר הנדרש בפקולטה הספציפית. בפקולטות מסוימות קיימות דרישות נוספות כגון ראיון קבלה.
 2. לעיתים נדרשות השלמות של קורסים, בהתאם למסלול הלימודים לתואר השני שנבחר.

 להרשמה לתואר ראשון,  היכנסו לקישור הבא: כפתור קישור להרשמה לתואר ראשון באתר טכניון

למידע נוסף, צרו עמנו קשר: mathstd@technion.ac.il